ტენდერი თანამშრომლების გასვლითი ტრეინინგის უზრუნველყოფაზე

Location : Tbilisi

Deadline : 31.05.2019

 
ასოციაცია "საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი" იწვევს კახეთში მდებარე სასტუმროებს თბილისის SOS ბავშვთა სოფლის პროგრამის თანამშრომლებისათვის გასვლითი ტრეინინგის უზრუნველყოფის მიზნით

თანამშრომელთა რაოდენობა შეადგენს 26 ადამიანს, 15-23 ივნისის ჩათვლით. ტრეინინგი ჩატარდება სამ ეტაპად, 3 დღე/ღამე, სამჯერადი კვება, საკონფერენციო დარბაზი 3 დღით.

სავალდებულო მოთხოვნები:

ტენდერში მონაწილე ორგანიზაციებმა უნდა წარმოადგინონ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქართულ ენაზე: 

** ტენდერში მონაწილეობის მსურველი იურიდიული პირის რეკვიზიტები (მისამართი, ტელეფონი, web ან facebook მისამართი, ფაქსი, საბანკო რეკვიზიტები); 
** ტენდერში მონაწილეობის მსურველი ორგანიზაციის სასამართლო დადგენილება ან ცნობა საგადასახადო ორგანოდან რეგისტრაციის შესახებ (საიდენტიფიკაციო ნომრის მითითებით) 
** ცნობა საგადასახადო დეპარტამენტიდან, რომ მონაწილეობის მსურველი ორგანიზაციის ანგარიშზე არ აღირიცხება დავალიანება;
** შესაბამისი დეტალური ხარჯთაღრიცხვა 

მომსახურების გაწევის ვადები: 

** პირველი ნაკადი: 15 - 18 ივნისი ( 8 პერსონა , 3 ღამე) + სამჯერადი კვება 
** მეორე ნაკადი: 18 - 21ივნისი ( 9 პერსონა, 3 ღამე) + სამჯერადი კვება
** მესამე ნაკადი: 21 - 24ივნისი ( 8 პერსონა, 3 ღამე) + სამჯერადი კვება
** 1 პერსონა 17-23 ივნისი (6 ღამე +სამკერადი კვება)
** შეხვედრების ოთახი: 17-19-22 ივნისი 3 დღე ( პროექტორი, ყავა-ჩაი)

დაინტერესებულმა პირებმა ან კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები უნდა წარმოადგინონ ერთ ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე. გთხოვთ, ბეჭდით დალუქულ კონვერტზე სათაურად მიუთითოთ როგორც "თანამრომლების გასვლითი ტრეინინგი" ისე კომპანიის სახელწოდება. 

სატენდერო წინადადების ჩაბარების ბოლო ვადაა: 2019 წლის 31 მაისი, 12:00 საათი.
განაცხადების ჩაბარება შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ნუცუბიძის მე4-ე პლატო, ავთო ვარაზის ქ N40. 0183, თბილისის SOS ბავშვთა სოფელი