მოგესალმებით!

მოხარული ვიქნებით, მივიღოთ თქვენგან ნებისმიერი სახის დახმარება. თქვენი თითოეული შენატანი წვლილს შეიტანს მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების კეთილდღეობაში.

ფულადი შემოწირულობა

ფულადი შემოწირულობის შემთხვევაში , შეგიძლიათ გადარიცხოთ თანხა ასოციაციის „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი” საბანკო ანგარიშზე:  

საქართველოს ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფელი 
სს „საქართველოს ბანკი“ 
ბანკის კოდი:  BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი:  GE87BG0000000342995900

ან გააკეთოთ შემოწირულობა პირდაპირ ვებ-გვერდიდან. ჩაუყევით ქვემოთ.

ელექტრონული შემოწირულობა

არაფულადი შემოწირულობის შემთხვევაში, მოხარული ვიქნებით მივიღოთ შემდეგი სახის დახმარება:

•  ტანსაცმელი
•  საყოფაცხოვრებო ნივთები
•  კვების პროდუქტები
•  საწმენდი საშუალებები
•  კომპიუტერები
•  საბავშვო ლიტერატურა
•  სათამაშოები
•  სპორტული ინვენტარი
•  სხვადასხვა სპეციალისტის უფასო  საკონსულტაციო მომსახურება
•  სამიზნე ჯგუფის ახალგაზრდებისა და მათი მშობლების დასაქმების ხელშეწყობა

ფულადი შემოწირულობა

დიდი მადლობა!