დასაქმების კონსულტანტის ვაკანსია

ადგილმდებარეობა : თბილისი

ბოლო ვადა : 20.08.2019

 
სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი
სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი
 
საქმიანობის ძირითადი მიზანი:
თბილისის ოჯახის გაძლიერების პროექტის ფარგლებში, ბენეფიციარი ოჯახების დახმარება დასაქმებაში, რათა შემდგომში მათ თავად შეძლონ დამოუკიდებლად შემოსავლების მოპოვება სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მიზნით.
 
 
ძირითადი ფუნქციები და მოვალებები:
 • შეისწავლოს დასაქმების ბაზარი და გამოკვეთოს მოთხოვნადი პროფესიები, რომელთა შესწავლა გააუმჯობესებს ბენეფიციართა დასაქმების შესაძლებლობებს;
 • განსაზღვროს და შეაფასოს ბენეფიციართა შესაძლებლობები მათი განათლების, კვალიფიკაციისა და უკვე არსებული უნარ-ჩვევების გათვალისწინებით;
 • ბენეფიციარებს შეასწავლოს CV-ის/ავტობიოგრაფიის, სამოტივაციო წერილის შედგენისა და ინტერვიუს დროს თავის წარდგენის უნარ-ჩვევევები;
 • პროექტის ბენეფიციარებს გაუწიოს ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციები;
 • დასაქმების საკითხებზე ბენეფიციარებს ჩაუტაროს სხვადასხვა სახის ტრენინგები;
 • ითანამშრომლოს სხვასასხვა არასამთავრობო თუ სამთავრობო ორგანიზაციებთან, პროფესიული სწავლების ცენტრებთან და კერძო სექტორთან, ბენეფიციართა დასაქმებისა და პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობის მიზნით;
 • მოიძიოს გამოცხადებული ვაკანსიები და უშუამდგომლოს ბენეფიციარებს დამსაქმებლებთან;
 • მედიის საშუალებით დაეხამროს ბენეფიციარებს სხვადასხვა განცხადების გამოქვეყნებაში;
 • მუდმივად მოიძიოს/მიიღოს ინფორმაცია დასაქმების კუთხით არსებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ;
 • ბენეფიციარი ოჯახების მონაწილეობით, ორგანიზება გაუწიოს სხვადასხვა ღონისძიებებს;
 • უზრუნველყოს სამომავლო სამუშაო გეგმის შემუშავება, გარდა ამისა,  შესრულებული სამუშაოს ანგარიშების მომზადება და მათი პროექტის კოორდინატორისათვის მიწოდება.
 
სავალდებულო მოთხოვნები:
 • უმაღლესი განათლება, სასურველია ბიზნესის და/ან ეკონომიკის სფეროში
 • დასაქმების კუთხით მუშაობის გამოცდილება
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა
 • ბენეფიციარის ინტერესებისა და შესაძლებლობების გამოვლენისა და მხარდაჭერის უნარი
 • ბენეფიციარების თანადგომისა და ემპათიის უნარი
 • ეფექტური კომუნიკაცია - მოსმენის, გაგებისა და ნდობის მოპოვების უნარი; შეცდომების კონსტრუქციული მართვა; უკუკავშირის გაცემა და მიღება; კონფლიქტური სიტუაციების მართვა;
 • ურთიერთობების დამყარების უნარი/გუნდური მუშაობა - სხვადასხვა დონეზე კომუნიკაციის დამყარების უნარი და ადეკვატური ემოციური უკუკავშირი; გუნდში მუშაობა და სხვების თავისებურებების გათვალისწინება;
 • მოქნილობა და დამოუკიდებლობა
 • დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი
 • წერითი უნარ-ჩვევები
 • SOS ბავშვთა სოფლის ხედვისა და მიზნების გაზიარება
 
ჩვენ გთავაზობთ:
 • მნიშვნელოვანი მისიის "სიყვარულით სავსე ოჯახი ყველა ბავშვს" განხორციელებაში მხარდაჭერის შესაძლებლობას
 • მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი უმსხვილეს საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობის შესაძლებლობას
 • საინტერესო და მრავალფეროვან სამუშაოს;
 • სასიამოვნო და კეთილგანწყობილ სამუშაო გარემოს;
 • პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
პროფესიული და პიროვნული განვითარების შესაძლებლობას. 

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი სამოტივაციო წერილი და CV (რომელიც შეიცავს სამი რეკომენდატორი პირის საკონტაქტო ინფორმაციას) ელ-ფოსტაზე: hr@sos-kd.ge 2019 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით. გთხოვთ. სათუარში მიუთითოთ სასურველი თანამდებობა.