პროექტის ფსიქოლოგი

ადგილმდებარეობა : თბილისი

ბოლო ვადა : 16.12.2019

პროექტის ფსიქოლოგი
სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი
სამუშაო დატვირთვა:ნახევარი განაკვეთი 

საქმიანობის ძირითადი მიზანი: ფსიქოლოგიური შეფასება/დიაგნოსტირებისა და ინტერვენციის გზით, პროექტის ბენეფიციარი ბავშების და დედათა და ბავშთა თავშესაფრის ბავშებისა და მათი მშობლების რეაბილიტაცია, ფსიქო-განათლება, სხვადასხვა უნარ-ჩვევების, მათ შორის ფსიქო-ემოციური და ბავშვზე ზრუნვის უნარ-ჩვევების განვითარებაში ხელშეწყობა.
 
ძირითადი ფუნქციები და მოვალებები:
 • თითოეული ბენეფიციარის ფსიქოდიაგნისტიკა და ფსიქოლოგიური საჭიროებების გამოკვეთა;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკის შედეგებზე დაყრდნობით, თითოეული ბენეფიციარის ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება;
 • ინდივიდუალური განვითარების გეგმის საფუძველზე, ბენეფიციარიებისათვის ინდივიდუალური და/ან ჯგუფური თერაპიის ჩატარება;
 • ხატვის, მუსიკისა და თამაშის თერაპიის საშუალებით, მოზარდებში და ბავშვებში ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარება, რომელიც ესაჭიროებათ ბენეფიციარებს მათი სრულფასოვანი ფსიქო-სოციალური ფუნქციონირებისათვის;
 • ბავშვის პიროვნების განმავითარებელი ვარჯიშებისა (ნებელობითი, კოგნიტური, ემოციების, კომუნიკაციების) და სარელაქსაციო აქტივობების ჩატარება; საჭიროებისამებრ, ბავშვებთან ინდივიდუალური თერაპიის ჩატარება;
 • განსაკუთრებული შემთხვევებისას, ოჯახებში ვიზიტების განხორციელება;
 • ბენეფიციართან მუშაობის დროს შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება;
 • სამუშაო გეგმის შემუშავება, გარდა ამისა,  შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშების მომზადება და მათი პროექტის კოორდინატორისათვის მიწოდება.
 
სავალდებულო მოთხოვნები:
 • უმაღლესი განათლება ფსიქოლოგის კვალიფიკაციით
 • ბავშვებთან ფსიქოლოგად მუშაობის მინიმუმ ორწლიანი სამუშაო გამოცდილება
 • ბავშვისა და მოზარდის ასაკობრივი თავისებურებების ცოდნა
 • ბენეფიციარის ინტერესებისა და შესაძლებლობების გამოვლენისა და მხარდაჭერის უნარი
 • ბენეფიციარების თანადგომისა და ემპათიის უნარი
 • ეფექტური კომუნიკაცია - მოსმენის, გაგებისა და ნდობის მოპოვების უნარი
 • ურთიერთობების დამყარების უნარი/გუნდური მუშაობა - სხვადასხვა დონეზე კომუნიკაციის დამყარების უნარი და ადეკვატური ემოციური უკუკავშირი; გუნდში მუშაობა და სხვების თავისებურებების გათვალისწინება
 • მოქნილობა და დამოუკიდებლობა
 • თვითკონტროლი და სიმშვიდის შენარჩუნება რთულ და სტრესულ სიტუაციებში
 • დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი
 • წერითი უნარ-ჩვევები
 • SOS ბავშვთა სოფლის ხედვისა და მიზნების გაზიარება
 
ჩვენ გთავაზობთ:
 • მნიშვნელოვანი მისიის "სიყვარულით სავსე ოჯახი ყველა ბავშვს" განხორციელებაში მხარდაჭერის შესაძლებლობას
 • მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი უმსხვილეს საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობის შესაძლებლობას
 • საინტერესო და მრავალფეროვან სამუშაოს
 • სასიამოვნო და კეთილგანწყობილ სამუშაო გარემოს
 • პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას
 • პროფესიული და პიროვნული განვითარების შესაძლებლობას
 დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი სამოტივაციო წერილი და CV (რომელიც შეიცავს სამი რეკომენდატორი პირის საკონტაქტო ინფორმაციას) ელ-ფოსტაზე: hr@sos-kd.ge  2019 წლის 16 დეკემბრის ჩათვლით. გთხოვთ. სათუარში მიუთითოთ სასურველი თანამდებობა.