თავშესაფრის მორიგე დიასახლისი

ადგილმდებარეობა : თბილისი

ბოლო ვადა : 28.02.2020


თავშესაფრის მორიგე დიასახლისი
სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი
საქმიანობის ძირითადი მიზანი: თბილისის დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის მორიგე დიასახლისი ზედამხედველობას უწევს თავშესაფარში არსებული წესების (შინაგანაწესის) დაცვას, უზრუნველყოფს შინაგანაწესის მიხედვით ყოვედღიური საქმიანობის ორგანიზება-განხორციელებას, მეთვალყურეობას უწევს დაწესებულების მატერიალურ ფასეულობებს. ეხმარება ბენეფიციარ დედებს ბავშვების მოვლა-აღზრდის პროცესში.
 
სამუშაო დატვირთვა და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა:
 • სრული განაკვეთი
 • 3 ვაკანტური ადგილი
 
ძირითადი ფუნქციები და მოვალებები:
 
 • თავშესაფრის შინაგანაწესის დაცვის კონტროლი;
 • ბენეფიციარებთან შეთანხმებით შესაძენი პროდუქტების, ჰიგიენური საშუალებებისა და ბენეფიციარებისთვის საჭირო სხვა ძირითადი მომხმარების ნივთების ნუსხის მომზადება და ლიდერისთვის მიწოდება;
 • ბენეფიციარებისთვის  საჭირო კვების პროდუქტების, საყოფაცხოვრებო და სხვა საჭირო ნივთების გადაცემა და აღრიცხვა;
 • დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის ბენეფიციარების კვების პროცესის ორგანიზება/ზედამეხდეველობა, ასევე, პროცესში ბენეფიციარების მხარდაჭერა.
 • ბავშვთა მოვლის საგნების ვარგისიანობისა და სისუფთავის ხარისხის კონტროლი; საკვები პროდუქტების შენახვის პირობების დაცვა და მონიტორინგი;
 • თავშესაფარში ჰიგიენური ნორმების დაცვის კონტროლი;
 • საჭიროებისამებრ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის ბენეფიციარი დედების დახმარება ბავშვების აღზრდა–მოვლის პროცესში და გაუწის მათ მხარდაჭერა მშობლის უნარების განვითარებაში;
 • საჭიროებისამებრ ბენეფიციარი დედების დახმარება აღსაზრდელთა პირადი ჰიგიენის ნორმების დაცვაში;
 • ბენეფიციარი დედის მორიგეობის, ავადმყოფობის, პროფესიული გადამზადების ან დედის სხვა საჭიროების დროს, ბავშვის აღზრდასა და მოვლაზე ზრუნვა;
 • დაწესებულების (თავშესაფრის) მატერიალურ ფასეულობების მეთვალყურეობა და საყოფაცხოვრებო ნივთების მოვლა/შენახვის კონტროლი; 
 • პროექტის სხვა თანამშრომლებთან მჭიდრო და საქმიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბება.
 
სავალდებულო მოთხოვნები:
 • უმაღლესი ან პროფესიული განათლება
 • ბავშვებთან და ოჯახებთან მუშაობის გამოცდილება
 • დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი
 • ბენეფიციარის ინტერესებისა და შესაძლებლობების გამოვლენისა და მხარდაჭერის უნარი
 • ეფექტური კომუნიკაცია, ნდობის მოპოვებისა და ურთიერთობის დამყარების უნარი
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • მიმღებლობა განსხვავებული აზრისა და სიახლეების მიმართ
 • SOS ბავშვთა სოფლის ხედვისა და მიზნების გაზიარება
 
ჩვენ გთავაზობთ:
 • მნიშვნელოვანი მისიის "სიყვარულით სავსე ოჯახი ყველა ბავშვს" განხორციელებაში მხარდაჭერის შესაძლებლობას;
 • მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთ უმსხვილეს საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობის შესაძლებლობას;
 • კეთილგანწყობილ სამუშაო გარემოს;
 • პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • პროფესიული და პიროვნული განვითარების შესაძლებლობას.
დამატებითი სამუშაო პირობები
 • ცვლაში მორიგეობა დასვენების დღეების ჩათვლით.
 
დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი სამოტივაციო წერილი და CV (რომელიც შეიცავს სამი რეკომენდატორი პირის საკონტაქტო ინფორმაციას) ელ-ფოსტაზე: hr@sos-kd.ge  2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით. გთხოვთ. სათუარში მიუთითოთ სასურველი თანამდებობა.