ფსიქოლოგის ვაკანსია

ადგილმდებარეობა : იმერეთი

ბოლო ვადა : 10.04.2019

ასოციაცია „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ ეძებს ფსიქოლოგს მცირე საოჯახი ტიპის სახლებისთვის დასავლეთ საქართველოს შემდეგ რაიონებში:
 
 • ქუთაისი
 • ხონი
 • საჩხერე (ბაჯითი)
 • ზესტაფონი (კვალითი)
 • წალენჯიხა
 • ამბროლაური
 
 
 • ადგილი: ქ. ქუთაისი
 
სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში კვირაში მინიმუმ ორი ვიზიტი
 
 
საქმიანობის ძირითადი მიზანი: ფსიქოლოგის სამუშაოს ძირითადი მიზანია, ინდივიდუალური და ჯგუფური ფსიქოთერაპიის, ასევე კონსულტაციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკური მომსახურების გზით, დახმარება გაუწიოს მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრებ ბავშვებსა და მოზარდებს.
 
 
 ძირითადი ფუნქციები და მოვალეობები
 
 • თითოეული ბენეფიციარის ფსიქოდიაგნისტიკა და მისი ფსიქოლოგიური საჭიროებების გამოკვეთა;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკის შედეგებზე დაყრდნობით, თითოეული ბენეფიციარის ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება;
 • ინდივიდუალური განვითარების გეგმის საფუძველზე, ბენეფიციარიებისათვის ინდივიდუალური და/ან ჯგუფური თერაპიის ჩატარება;
 • ბავშვებისა და მოზარდების საჭიროებისა და ინტერესების გათვალისწინებით სხვადასხვა სახის ტრენინგების ორგანიზება;
 • მოზარდებთან პიროვნების განმავითარებელი ვარჯიშებისა (ნებელობითი, კოგნიტური, ემოციების, კომუნიკაციების) და სარელაქსაციო აქტივობების ჩატარება; საჭიროებისამებრ, ბავშვებთან და მოზარდებთან ინდივიდუალური თერაპიის ჩატარება;
 • ბენეფიციარებთან სამუშაოს დასრულების შემდგომ, შესრულებული სამუშაოს შეჯამება და შესაბამისად, მათი დოკუმენტალურად ასახვა;
 • მულტიდისციპლინარული გუნდის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება;
 • სამომავლო სამუშაო გეგმის შემუშავება, გარდა ამისა,  შესრულებული სამუშაოს ანგარიშების მომზადება.
 
მოთხოვნები:
 
 • უმაღლესი განათლება ფსიქოლოგის და სოციალური მუშაობის კვალიფიკაციით
 • ბავშვებთან და ოჯახებთან ფსიქოლოგად მუშაობის გამოცდილება
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა
 • წერითი უნარ-ჩვევები
 • ბენეფიციარის ინტერესებისა და შესაძლებლობების გამოვლენისა და მხარდაჭერის უნარი
 • ბენეფიციარების თანადგომისა და ემპათიის უნარი
 • ეფექტური კომუნიკაცია, ნდობის მოპოვებისა და ურთიერთობის დამყარების უნარი
 • მოქნილობა და დამოუკიდებლობა
 • თვითკონტროლი და სიმშვიდის შენარჩუნება რთულ და სტრესულ სიტუაციებში
 • დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • SOS ბავშვთა სოფლის ხედვისა და მიზნების გაზიარება
 
 
ჩვენ გთავაზობთ:
 • მნიშვნელოვანი მისიის "სიყვარულით სავსე ოჯახი ყველა ბავშვს" განხორციელებაში მხარდაჭერის შესაძლებლობას;
 • მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი უმსხვილეს საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობის შესაძლებლობას;
 • კეთილგანწყობილ სამუშაო გარემოს;
 • პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • პროფესიული და პიროვნული განვითარების შესაძლებლობას.
დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი სამოტივაციო წერილი და CV (რომელიც შეიცავს სამი რეკომენდატორი პირის საკონტაქტო ინფორმაციას) ელ-ფოსტაზე: hr@sos-kd.ge  2019 წლის 10 აპრილის  ჩათვლით. გთხოვთ,  სათაურში მიუთითოთ სასურველი თანამდებობა.