ჩვენ შესახებ

SOS Children’s Villages International წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელსაც მსოფლიოს 135 ქვეყანაში ჰყავს წევრი ორგანიზაცია ეროვნული ასოციაციის სახით.
ასოციაცია „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში 1989 წლიდან ეწევა საქმიანობას საქართველოში. 

 • ასოციაცია

  ასოციაცია „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში 1989 წლიდან ეწევა საქმიანობას საქართველოში.

 • ჩვენი ხედვა

  ყველა ბავშვი უნდა იზრდებოდეს ოჯახში, სიყვარულითა და პატივისცემით, უსაფრთხო და კეთილსაიმედო გარემოში.

 • ჩვენი მისია

  ჩვენ ვაძლიერებთ ოჯახებს სოციალურად დაუცველი და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების კეთილდღეობისთვის. ჩვენ ვეხმარებით მათ საკუთარი მომავლის ჩამოყალიბებასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობაში.

 • ჩვენი ღირებულებები

  გამბედაობა - ჩვენ ვმოქმედებთ. პასუხისმგებლობა - ჩვენ ვასრულებთ დანაპირებს. ნდობა - ჩვენ გვჯერა ერთმანეთის. ანგარიშვალდებულება - ჩვენ საიმედო პარტნიორები ვართ.

 • მთავარი გზავნილები

 • ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების პროექტის საინფორმაციო ბიულეტენი

 • ალტერნატიული ზრუნვის სახელმძღვანელო

  ალტერნატიული ზრუნვის სახელმძღვანელო

 • სიყვარულით სავსე ოჯახი ყველა ბავშვს

 • საინფორმაციო ბიულეტენი

 • ბავშვთა რეინტეგრაციის საკითხების სახელმძღვანელო პრინციპები

 • ბავშვთა უფლებების სიტუაციური ანალიზი (ინგლ)

 • 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში

 • იუნისეფი - ინსტიტუციონალიზაციის დასრულება და ოჯახების გაძლიერება (ENG)

 • ორგანიზაციის 2018 წლის ფინანსური და პროგრამული ანგარიში

 • ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების პროექტის საინფორმაციო ბიულეტენი 2017-2018

 • ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების პროექტი 2017-2019

 • თემატური მიმართულებები ადრეული განათლების დაწესებულებებში

 • YouthCan Report 2019

 • 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში

 • განმავითარებელი აქტივობების კრებული

პარტნიორები

ვაკანსიები

 • იხილეთ მეტი

  ფსიქოლოგი

  იმერეთი

  ასოციაცია „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი" ქუთაისის პროგრამის ფარგლებში, აცხადებს ფსიქოლოგის ვაკანსიას: სამუშაო ადგილი: ქუთაისი სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ეროვნული დირექტორის ასისტენტი

  თბილისი

  ეროვნული დირექტორის ასისტენტი სამუშაო ადგილი: თბილისი სამუშაო განაკვეთი: ნახევარი განაკვეთი დასაქმების პერიოდი: 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ჩამნაცვლებელი აღმზრდელები (წყვილი)

  იმერეთი

  სამუშაო ადგილი: ქუთაისი

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ფსიქოლოგი

  თბილისი

  ასოციაცია „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი" დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის მომსახურების ფარგლებში, აცხადებს ფსიქოლოგის ვაკანსიას. სამუშაო ადგილი: თბილისი სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ძირითადი აღმზრდელი პირები: დედობილი, მამობილი

  თბილისი

  სამუშაო ადგილი: თბილისი ძირითადი აღმზრდელის (დედობილის და მამობილის) მოვალეობაა ოჯახში შექმნას თბილი, სიყვარულით სავსე ატმოსფერო და იზრუნოს ბავშვებზე იმისათვის, რომ ისინი ოჯახისა და საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები გახდნენ. შესაბამისად, ძირითადი აღმზრდელი მონაწილეობას იღებს ბავშვების ინდივიდუალური განვითარების გეგმების წარმოებაში, რათა დროულად დაეხმაროს მათ ცოდნის მიღებაში, ხელი შეუწყოს ბავშვების სოციალური უნარების განვითარებასა და მათ მომზადებას დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ადმინისტრაციული ასისტენტი (ოზურგეთი)

  გურია

  ადმინისტრაციული ასისტენტი სამუშაო ადგილი: ** თელავის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი ** ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი სამუშაო დატვირთვა: არასრული განაკვეთი - სრული განაკვეთის 40% პროექტის ხანგრძლივობა: პროექტი განხორციელდება 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ბუღალტერი (თელავი)

  კახეთი

  ბუღალტერი სამუშაო ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი სამუშაო დატვირთვა: არასრული განაკვეთი - სრული განაკვეთის 40% პროექტის ხანგრძლივობა: პროექტი განხორციელდება 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ბუღალტერი (ოზურგეთი)

  გურია

  ბუღალტერი სამუშაო ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი სამუშაო დატვირთვა: არასრული განაკვეთი - სრული განაკვეთის 40% პროექტის ხანგრძლივობა: პროექტი განხორციელდება 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  სოციალური მუშაკი (ოზურგეთი)

  გურია

  სოციალური მუშაკი სამუშაო ადგილი: ** თელავის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი ** ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი (100%) პროექტის ხანგრძლივობა: პროექტი განხორციელდება 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ფსიქოლოგი (ოზურგეთი)

  გურია

  ფსიქოლოგი სამუშაო ადგილი: ** თელავის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი ** ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი (100%) პროექტის ხანგრძლივობა: პროექტი განხორციელდება 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ფსიქოლოგი (თელავი)

  კახეთი

  ფსიქოლოგი სამუშაო ადგილი: ** თელავის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი ** ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი (100%) პროექტის ხანგრძლივობა: პროექტი განხორციელდება 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  პროექტის კოორდინატორი (ოზურგეთი)

  გურია

  პროექტის კოორდინატორი სამუშაო ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: 1 ვაკანტური ადგილი სამუშაო დატვირთვა: არასრული განაკვეთი - სრული განაკვეთის 50% პროექტის ხანგრძლივობა: პროექტი განხორციელდება 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

  ვრცლად