ჩვენ შესახებ

SOS Children’s Villages International წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელსაც მსოფლიოს 135 ქვეყანაში ჰყავს წევრი ორგანიზაცია ეროვნული ასოციაციის სახით.
ასოციაცია „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში 1989 წლიდან ეწევა საქმიანობას საქართველოში. 

 • ასოციაცია

  ასოციაცია „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში 1989 წლიდან ეწევა საქმიანობას საქართველოში.

 • ჩვენი ხედვა

  ყველა ბავშვი უნდა იზრდებოდეს ოჯახში, სიყვარულითა და პატივისცემით, უსაფრთხო და კეთილსაიმედო გარემოში.

 • ჩვენი მისია

  ჩვენ ვაძლიერებთ ოჯახებს სოციალურად დაუცველი და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების კეთილდღეობისთვის. ჩვენ ვეხმარებით მათ საკუთარი მომავლის ჩამოყალიბებასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობაში.

 • ჩვენი ღირებულებები

  გამბედაობა - ჩვენ ვმოქმედებთ. პასუხისმგებლობა - ჩვენ ვასრულებთ დანაპირებს. ნდობა - ჩვენ გვჯერა ერთმანეთის. ანგარიშვალდებულება - ჩვენ საიმედო პარტნიორები ვართ.

 • მთავარი გზავნილები

 • ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების პროექტის საინფორმაციო ბიულეტენი

 • ალტერნატიული ზრუნვის სახელმძღვანელო

  ალტერნატიული ზრუნვის სახელმძღვანელო

 • სიყვარულით სავსე ოჯახი ყველა ბავშვს

 • საინფორმაციო ბიულეტენი

 • ბავშვთა რეინტეგრაციის საკითხების სახელმძღვანელო პრინციპები

 • ბავშვთა უფლებების სიტუაციური ანალიზი (ინგლ)

 • 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში

 • იუნისეფი - ინსტიტუციონალიზაციის დასრულება და ოჯახების გაძლიერება (ENG)

 • ორგანიზაციის 2018 წლის ფინანსური და პროგრამული ანგარიში

 • ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების პროექტის საინფორმაციო ბიულეტენი 2017-2018

პარტნიორები

ვაკანსიები

 • იხილეთ მეტი

  სოციალური მუშაკი

  სამეგრელო-ზემო სვანეთი

  ასოციაცია "საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი" ავსტრიის განვითარების სააგენტოსა და ეს-ო-ეს ავსტრიის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის "ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოწყვლადი ოჯახების ფსიქო-სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება" ფარგლებში, აცხადებს შემდეგ ვაკანსიას: სოციალური მუშაკი

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  პროექტის ფსიქოლოგი

  სამეგრელო-ზემო სვანეთი

  ასოციაცია "საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი" ავსტრიის განვითარების სააგენტოსა და ეს-ო-ეს ავსტრიის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის "ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოწყვლადი ოჯახების ფსიქო-სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება" ფარგლებში, აცხადებს შემდეგ ვაკანსიას: პროექტის ფსიქოლოგის პოზიციაზე

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  პროექტის ფსიქოლოგი

  თბილისი

  პროექტის ფსიქოლოგი სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი სამუშაო დატვირთვა:ნახევარი განაკვეთი

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ძირითადი აღმზრდელი პირები: დედობილი, მამობილი

  თბილისი

  ძირითადი აღმზრდელი პირები: დედობილი, მამობილი სამუშაო ადგილი: თბილისი

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  მცირე საოჯახო სახლის ძირითადი აღმზრდელები (დედობილი და მამობილი) სამუშაო ადგილი: ზესტაფონი

  იმერეთი

  მცირე საოჯახო სახლის ძირითადი აღმზრდელები (დედობილი და მამობილი) სამუშაო ადგილი: ზესტაფონი

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ფონდების მოძიებისა და კომუნიკაციის სპეციალისტი

  თბილისი

  ფონდების მოძიებისა და კომუნიკაციის სპეციალისტი

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  დასაქმების კონსულტანტის ვაკანსია

  თბილისი

  საქმიანობის ძირითადი მიზანი: თბილისის ოჯახის გაძლიერების პროექტის ფარგლებში, ბენეფიციარი ოჯახების დახმარება დასაქმებაში, რათა შემდგომში მათ თავად შეძლონ დამოუკიდებლად შემოსავლების მოპოვება სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მიზნით.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  სოციალური მუშაკი

  სამეგრელო-ზემო სვანეთი

  სამუშაო ადგილი: ქ. ზუგდიდი სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი საქმიანობის ძირითადი მიზანი: სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და მათი ბავშვების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და სოციალური ფუნქციონირების აღდგენა-გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალური მუშაკი პროექტის მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე, ანგარიშვალდებულია პროექტის კოორდინატორის წინაშე.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  პროექტის ბუღალტერი

  სამეგრელო-ზემო სვანეთი

  პროექტის ბუღალტერი პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე, 3 წლით შესაძლო გაგრძელებით. საქმიანობის ძირითადი მიზანი: პროექტის საფინანსო და ბუღალტრული საქმიანობის განხორციელება და ბიუჯეტის ხარჯვის კონტროლი. პროექტის ბუღალტერი ანგარიშვალდებულია, პროექტის კოორდინატორისა და ქუთაისის SOS ბავშვთა სოფლის პროგრამის მთავარი ბუღალტრის წინაშე.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ტენდერი ეზოს სკამების შეძენის თაობაზე

  თბილისი

  ტენდერი ეზოს სკამების შეძენის თაობაზე

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ტენდერი თანამშრომლების გასვლითი ტრეინინგის უზრუნველყოფაზე

  თბილისი

  ტენდერი თანამშრომლების გასვლითი ტრეინინგის უზრუნველყოფაზე

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ძირითადი აღმზრდელის დამხმარის (ოჯახის ასისტენტი)

  თბილისი

  ძირითადი აღმზრდელის დამხმარე

  ვრცლად