ჩვენ შესახებ

SOS Children’s Villages International წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელსაც მსოფლიოს 135 ქვეყანაში ჰყავს წევრი ორგანიზაცია ეროვნული ასოციაციის სახით.
ასოციაცია „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში 1989 წლიდან ეწევა საქმიანობას საქართველოში. 

 • ასოციაცია

  ასოციაცია „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში 1989 წლიდან ეწევა საქმიანობას საქართველოში.

 • ჩვენი ხედვა

  ყველა ბავშვი უნდა იზრდებოდეს ოჯახში, სიყვარულითა და პატივისცემით, უსაფრთხო და კეთილსაიმედო გარემოში.

 • ჩვენი მისია

  ჩვენ ვაძლიერებთ ოჯახებს სოციალურად დაუცველი და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების კეთილდღეობისთვის. ჩვენ ვეხმარებით მათ საკუთარი მომავლის ჩამოყალიბებასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობაში.

 • ჩვენი ღირებულებები

  გამბედაობა - ჩვენ ვმოქმედებთ. პასუხისმგებლობა - ჩვენ ვასრულებთ დანაპირებს. ნდობა - ჩვენ გვჯერა ერთმანეთის. ანგარიშვალდებულება - ჩვენ საიმედო პარტნიორები ვართ.

 • მთავარი გზავნილები

 • ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების პროექტის საინფორმაციო ბიულეტენი

 • ალტერნატიული ზრუნვის სახელმძღვანელო

  ალტერნატიული ზრუნვის სახელმძღვანელო

 • სიყვარულით სავსე ოჯახი ყველა ბავშვს

 • საინფორმაციო ბიულეტენი

 • ბავშვთა რეინტეგრაციის საკითხების სახელმძღვანელო პრინციპები

 • ბავშვთა უფლებების სიტუაციური ანალიზი (ინგლ)

 • 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში

 • იუნისეფი - ინსტიტუციონალიზაციის დასრულება და ოჯახების გაძლიერება (ENG)

 • ორგანიზაციის 2018 წლის ფინანსური და პროგრამული ანგარიში

 • ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების პროექტის საინფორმაციო ბიულეტენი 2017-2018

 • ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების პროექტი 2017-2019

 • თემატური მიამრთულებები ადრეული განათლების დაწესებულებებში

 • YouthCan Report 2019

პარტნიორები

ვაკანსიები

 • იხილეთ მეტი

  ძირითადი აღმზრდელები

  თბილისი

  ძირითადი აღმზრდელი პირები: დედობილი, მამობილი სამუშაო ადგილი: თბილისი ძირითადი აღმზრდელის (დედობილის და მამობილის) მოვალეობაა ოჯახში შექმნას თბილი, სიყვარულით სავსე ატმოსფერო და იზრუნოს ბავშვებზე იმისათვის, რომ ისინი ოჯახისა და საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები გახდნენ. შესაბამისად, ძირითადი აღმზრდელი მონაწილეობას იღებს ბავშვების ინდივიდუალური განვითარების გეგმების წარმოებაში, რათა დროულად დაეხმაროს მათ ცოდნის მიღებაში, ხელი შეუწყოს ბავშვების სოციალური უნარების განვითარებასა და მათ მომზადებას დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ფსიქოლოგი

  თბილისი

  ფსიქოლოგი ასოციაცია „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი" თბილისის პროგრამის ფარგლებში, აცხადებს ფსიქოლოგის ვაკანსიას: სამუშაო ადგილი: თბილისი სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტი

  თბილისი

  სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი საქმიანობის ძირითადი მიზანი: დაბადებიდან 7 წლამდე ასაკის მეტყველების დარღვევის, ან ამ მხრივ რისკის მქონე ბავშვების მხარდაჭერა, კომუნიკაციისა და მეტყველების განვითარების და სხვა ფუნქციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  მცირე საოჯახო სახლების სარეზერვო აღმზრდელი

  მცირე საოჯახო სახლების სარეზერვო აღმზრდელი სამუშაო ადგილი: მცირე საოჯახო სახლები დასავლეთ საქართველოს შემდეგ რეგიონებში: ქუთაისი ხონი ზესტაფონი წალენჯიხა საჩხერე ამბროლაური შენიშვნა: მცირე საოჯახი სახლების სარეზერვო აღმზრდელები შეასრულებენ დასაქმებული აღმზრდელების ფუნქციებს მათი არყოფნის დროს.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ძირითადი აღმზრდელის დამხმარე - ოჯახის ასისტენტი

  თბილისი

  სამუშაო ადგილი: თბილისი ოჯახის ასისენტის მოვალეობაა ძირითად აღმზრდელთან ერთად ოჯახში შექმნას თბილი, სიყვარულით სავსე ატმოსფერო და იზრუნოს ბავშვებზე, რათა ისინი ოჯახისა და საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები გახდნენ. ოჯახის ასისტენტი ეხმარება ძირითად აღმზრდელს ბავშვების აღზრდასა და მათ სწავლებაში, ასევე საოჯახო საქმიანობის გაძღოლაში.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ძირითადი აღმზრდელები

  თბილისი

  ძირითადი აღმზრდელი პირები: დედობილი, მამობილი სამუშაო ადგილი: თბილისი ძირითადი აღმზრდელის (დედობილის და მამობილის) მოვალეობაა ოჯახში შექმნას თბილი, სიყვარულით სავსე ატმოსფერო და იზრუნოს ბავშვებზე იმისათვის, რომ ისინი ოჯახისა და საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები გახდნენ. შესაბამისად, ძირითადი აღმზრდელი მონაწილეობას იღებს ბავშვების ინდივიდუალური განვითარების გეგმების წარმოებაში, რათა დროულად დაეხმაროს მათ ცოდნის მიღებაში, ხელი შეუწყოს ბავშვების სოციალური უნარების განვითარებასა და მათ მომზადებას დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  თავშესაფრის მორიგე დიასახლისი

  თბილისი

  თავშესაფრის მორიგე დიასახლისი სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი საქმიანობის ძირითადი მიზანი: თბილისის დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის მორიგე დიასახლისი ზედამხედველობას უწევს თავშესაფარში არსებული წესების (შინაგანაწესის) დაცვას, უზრუნველყოფს შინაგანაწესის მიხედვით ყოვედღიური საქმიანობის ორგანიზება-განხორციელებას, მეთვალყურეობას უწევს დაწესებულების მატერიალურ ფასეულობებს. ეხმარება ბენეფიციარ დედებს ბავშვების მოვლა-აღზრდის პროცესში.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  თავშესაფრის ლიდერი

  თბილისი

  თავშესაფრის ლიდერი სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი საქმიანობის ძირითადი მიზანი: ლიდერი კოორდინაციას უწევს თბილისის დედათა და ბავშვთა თავშესაფარს ორგანიზაციის ხედვის, მისიის, სტრატეგიის, პოლიტიკისა და სტანდარტების შესაბამისად. ხარისხის მართვის მიდგომების გამოყენებით, თავშესაფრის ლიდერი პასუხისმგებელია ლოკაციაში პროფესიული სუპერვიზია გუწიოს თავშესაფარში დასაქმებულ თანამშრომლებს, გაითვალისწინოს დედათა და ბავშთა თავშესაფრის კონცეფციის პრინციპები და უზრუნველყოს პროექტის მიზნებისა და ამოცანების ეფექტურად განხორციელება.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ფსიქოლოგი

  თბილისი

  ასოციაცია „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი" მცირე საოჯახო ტიპის სახლების პროექტის ფარგლებში, აცხადებს ფსიქოლოგის ვაკანსიას.

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ფიზიკური თერაპევტი

  თბილისი

  სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი საქმიანობის ძირითადი მიზანი: დაბადებიდან 7 წლამდე ასაკის სხვადასხვა დარღვევის, ან ამ მხრივ რისკის მქონე ბავშვების მხარდაჭერა, ფიზიკური განვითარების და სხვა ფუნქციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა. სამუშაო დატვირთვა და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა: ** სრული განაკვეთი ** 2 ვაკანტური ადგილი

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  ოკუპაციური თერაპევტი

  თბილისი

  სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი საქმიანობის ძირითადი მიზანი: დაბადებიდან 7 წლამდე ასაკის სხვადასხვა დარღვევის, ან ამ მხრივ რისკის მქონე ბავშვების მხარდაჭერა, ფიზიკური განვითარების და სხვა ფუნქციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა. სამუშაო დატვირთვა და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა: ** სრული განაკვეთი ** 2 ვაკანტური ადგილი

  ვრცლად
 • იხილეთ მეტი

  სოციალური მუშაკი

  სამეგრელო-ზემო სვანეთი

  ასოციაცია "საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი" ავსტრიის განვითარების სააგენტოსა და ეს-ო-ეს ავსტრიის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის "ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოწყვლადი ოჯახების ფსიქო-სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება" ფარგლებში, აცხადებს შემდეგ ვაკანსიას: სოციალური მუშაკი

  ვრცლად